סמנריון -מהו הטיפול היעיל ביותר בעברייני מין הסובלים מסטייה פדופילית?

בס”ד   מהו הטיפול היעיל ביותר בעברייני מין הסובלים מסטייה פדופילית?               מספר הקורס :  9360000-32 תאריך  : 21.10.2012                                                      ה’ בחשוון תשע”ג    בס”ד                                     תוכן עניינים תקציר -.1 מבוא -.. 2 פרק 1: פדופיליה כתופעה חברתית –.3      1 .1: הגדרה –3     1 .2 : היקף התופעה 4      1 .3: מאפייני אישיותו של […]

קרא עוד