מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 1 – עלילה כרונולוגית סיבתית (סיבה ותוצאה, כאשר העלילה זורמת מנקודה בזמן לכיוון נקודה מאוחרת). 2- שימוש במספר כל יודע. 3- דרכים / כלים / אמצעים לאפיון הדמויות (אפיון ישיר /אפיון עקיף). 4- הצגה מפורטת של רקע חברתי. 5- נטייה לשימוש בסיום סגור. במאה ה-19 רווחה תופעה של חיבור […]

קרא עוד