עבודה בספרות- תיאור דמות האב בסיפור תיאוגוניה/הסיודוס, עקדת יצחק, סרוויס צ’כי- יעקב שבתאי

תקציר לעבודה דמות האב בסיפורת: יש להדגים מתוך הסיפורים המיתיים, באחד מסיפורי אבות האומה ובאחד מהסיפורים הריאליסטיים שנלמדו (סה”כ – שלושה סיפורים- ניתן למצוא אותם באינטרנט), כיצד דגם היסוד של דמות האב בא לידי ביטוי בעיצובה בשלוש היצירות. במהלך העבודה מתואר כיצד דמות האב באה לידי ביטוי בשלוש יצירות הספרות והיהדות, ”עקדת יצחק”, ”תיאוגוניה”, ”סרוויס […]

קרא עוד