סמינריון

הדיבוק התבוננות ביקורתית וניתוח המחזה וההצגה הדיבוק מאת ש.אנסקי בעיבודו של רועי חן  ובבימוי יבגני אריה תוכן העניינים ראשית דברים 1 .הקונטקסט החברתי, שדה ורפרטואר 1 .1.הקונטקסט החברתי 1 .2 שדה 1 .3 רפרטואר 2 . התכוונות ואינטר טקסטואליות 2 .1. התכוונות 2 .2. אינטר טקסטואליות 3 . סוציו- נרטיב, דמוית ,  סוציו-סמיוטיקה, סוציו-לינגוויסטיקה 3 […]

קרא עוד