טענות מקדמיות: הגנה מן הצדק.- ציון 90.

עבודה זו תעסוק בשאלה אילו מהמקרים במשפט הישראלי יכללו בכלל טענת “הגנה מן הצדק” שבחוק סדר הדין הפלילי? ה”הגנה מן הצדק” היא אחת מעשר טענות ההגנה במשפט הפלילי, סעיף 149(10) לחסד”פ שעומדת לטובת הנאשם, אשר בקבלתה עשויה או עלולה להביא לידי ביטול כתב אישום או חלק ממנו וכמו-כן לעיכוב בהליך המשפטי. דוקטרינה זו מאפשרת לנאשם […]

קרא עוד