הסייגים לאחריות פלילית ולמימושה – הגנת הכורח + משפט משווה + משפט עברי, (ציון: 97)

תוכן עניינים: מבוא ……………………………………………………………………………………………………. 2 א. התפתחות הכורח במשפט המשווה ……………………………………………………………… 3 ב. ההיסטוריה החקיקתית בישראל בטרם תיקון 39 לחוק העונשין …………………………….. 5 ג. סייג הכורח לאחר תיקון 39 לחוק ………………………………………………………………… 6 ד. מהותו של סייג הכורח והצדקתו …………………………………………………………………. 8 ה. יסודותיו של סייג הכורח …………………………………………………………………………. 9 1. “לא יישא אדם באחריות פלילית” ……………………………………………………… 9 […]

קרא עוד