הבעיות האתיות והחוקיות העומדות בפני המידען המודרני

תוכן העניינים מבוא –..3 הגדרה: מיהו המידען? -4 הבעיות האתיות והחוקיות של המידען המודרני ..6              חוקים הרלוונטיים לעבודת המידען -…7              עקרונות היסוד של האינטרנט 10              פירוט הבעיות -11            סיכום –16 ביבליוגרפיה ..17 מבוא “Not having the information you need when you need it leaves you wanting. Not knowing where to look […]

קרא עוד