עבודה סמינריונית כלכלה ציבורית- כדאיות השקעה ציבורית בתחנות כוח פוטו-וולטאיות בישראל

תוכן 1. מבוא 2. אנרגיה סולארית- אנרגיה מתחדשת 2.1 אנרגיה מתחדשת 2.2 אנרגיה סולארית 2.3 אגירת אנרגיה 3. תאים פוטו-וולטאים 3.1 יתרונות של תאים פוטו-וולטאים 3.2 חסרונות של תאים פוטו-וולטאים 4. בישראל 4.1 מאפיינים סביבתיים 4.2 מאפיינים מדיניים-חברתיים 5. דיון ומסקנות 6. רשימת מקורות 1. מבוא: בסוף המאה ה-19 החלה האנושות לייצר אנרגיה חשמלית באופן […]

קרא עוד