ממ”ן 11 המזרח התיכון בימינו

ממ”ן 11 בקורס ”המזרח תיכון בימינו”, ציון 100. שאלה 1: מטרת המבוא לספר היא לבצע סקירה כללית של האירועים שקדמו לתהליך התפוררות הפרלמנטריזם המלוכני במצרים. בנוסף, לתת לקורא רקע לתהליכים שעיצבו את דמותה של מצרים בתור ”האחות הבכירה” בקרב העמים הערביים. המבוא עוסק באירועים הנפרשים מהמאה ה-19 ועד לשנות ה-40 של המאה ה-20. רקע: מבנה […]

קרא עוד