פרה סמינריון בנושא – הדין הרצוי והדין המצוי בנוגע לעבירת אינוס גבר בהתאם לשיטת המשפט בישראל – משפט משווה עם הדין הקנדי

פרו סמינריון בנושא – הדין הרצוי והדין המצוי בנוגע לעבירת אינוס גבר בהתאם לשיטת המשפט בישראל – משפט משווה עם הדין הקנדי שם הקורס: ח מספר הקורס: שם המרצה: מוגש על ידי: מספר ת. זהות: תאריך עברי / תאריך לועזי תוכן עניינים תקציר 1 פרק 1 – סקירת ספרות 2 1.1 אלימות ואלימות מינית כנגד […]

קרא עוד