דיני תאגידים (10900) – ממ”ן 11, ציון 92

כולל הערות המנחה. נושאים: עילת המימון הדק עילת אשכול החברות הרמת מסך פס”ד פולגת מילות מפתח 10900, 13018, דיני תאגידים, דיני תאגידים למנהלים, האוניברסיטה הפתוחה, הרמת מסך, ממ”ן 11 דיני תאגידים, ממן 11, עילת אשכול החברות/הקונצרן/המיזם, עילת המימון הדק, פס”ד פולגת מקצוע/ות חשבונאות, ממ”נים, מנהל עסקים, משפטים מספר מילים 789 מספר מקורות שנת הגשה 2016

קרא עוד