פרו -סמינר: הלבוש הנשי ברנסנס באיטליה מאמצע עד סוף המאה ה-משפטים

עבודה פרו – סמינריונית: הלבוש הנשי ברנסנס באיטליה מאמצע עד סוף המאה ה-משפטים מוגש במסגרת הקורס: סמינר מחקר תקופתי מגישה: המרצה: אפריל 20משפטים תשע”ו תוכן העניינים: מבוא                                                                                  עמ’   1 פרק 1 : סקירה היסטורית של איטליה במאה ה-משפטים                       עמ’ 2 א. פוליטית-מדינית                                                                 עמ’ 2 ב. כלכלית-חברתית                                                                עמ’ 3 ג. רוחנית-דתית                                                                     עמ’ 5 פרק 2: אמנות […]

קרא עוד