מוסיקה וגזענות

תקציר             העבודה עוסקת בקשר בין המוסיקה לגזענות עם התמקדות בנושאים רלוונטיים לחברה הישראלית. בראשית העבודה מובאות הגדרות למונח ‘גזענות’ במובן הצר והרחב של המלה, ונערכת אבחנה בין המונח ‘גזענות’ ובין מונחים קרובים (כמו דעה קדומה, אפליה, טוקניזם ועוד…). בפרק השני נערך דיון בדילמה הקיימת בארץ בנושא השמעת יצירותיו של ואגנר, ודיון בנושא מסיבות רוק […]

קרא עוד