ההגירה היהודית מעירק במאה ה 20

ההגירה היהודית מעיראק במאה ה20- תוכן עניינים הקדמה עמודים  1-2 מבוא עמודים  3-4 פרק א’: הקהילה היהודית בעיראק עמודים  5-15 פרק ב’: מגמות פוליטיות ביהדות עיראק עמודים  16-27 פרק ג’: ההגירה היהודית מעיראק עד תחילת ההגירה ההמונית עמודים  28-38 פרק ד’: ההגירה ההמונית של יהודית עיראק עמודים  38-49 פרק ה’: סיכום ומסקנות עמודים  50-54 בבליוגרפיה […]

קרא עוד