עמים ילידיים- המסורת האבוריג’ינית

בכדי להיות בעל זכות להגדרה של ‘עם ילידי’ יש לעמוד בתנאים של הוכחת המשכיות היסטורית לפני הקמת המדינה הריבונית. על העם הילידי לזהות עצמו כקולקטיב נפרד ונרדף מהכלל, כמו כן עליו להראות רצון להמשכיות של שוני תרבותי. הילידים האוסטרלים הנקראים אבוריג’ינים, עומדים בתנאים אלו. אולם, ייחודם הוא בקדימות בנוכחות ובשימוש בטריטוריה על פני מימד הזמן. […]

קרא עוד