עבודה סמיריונית בפסיכולוגיה: השפעת מרחק פסיכולוגי על הקשר בין עמדה פוליטית ותגובה לדילמה מוסרית, כולל שאלון

השפעת מרחק פסיכולוגי על הקשר בין עמדה פוליטית ותגובה לדילמה מוסרית תוכן העניינים מבוא. 3 ערכים, מוסר ושיפוט מוסרי 3 תיאורית רמת ההבניה. 4 נטייה פוליטית ימנית ולא ימנית כקבוצות תרבותיות שונות והשפעתה על העדפה מוסרית. 5 הקשר בין העדפה פוליטית להעדפה מוסרית. 5 השפעת מרחק פסיכולוגי על שיפוט מוסרי 6 שיטה. 7 משתתפים.. 7 […]

קרא עוד