מקרו כלכלה ב (10794) – ממ”ן 12, ציון 90

כולל ניקוד לכל שאלה, כולל תיקון טעויות. שאלה 1: עקומת SAS, עקומת LAS, שו”מ קיינסיאני, שו”מ קלאסי, שכר נומינלי, רמת מחירים… שאלה 2: משק סגור בשו”מ קלאסי, הבנק המרכזי הקטין את יחס הרזרבה הנדרש מהבנקים המסחריים… שאלה 3: משק סגור בשו”מ קלאסי, הממשלה מעוניינת להעלות את הוצאותיה באמצעות הגדלת היקף מכירות האג”ח לציבור או הטלת […]

קרא עוד