השוואה בין עמדות החוקרים לגבי ראשיתו של עם ישראל

ישראל בין העמים: השוואה בין עמדות החוקרים לגבי ראשיתו של עם ישראל תוכן העניינים מבוא. 2 הצגת עמדות החוקרים.. 2 סטייג’ר. 2 פינקלשטיין וסילברמן 3 מזאני 4 פאוסט. 5 דיון וסיכום.. 6 רשימת מקורות. 9 מבוא שאלת ההיווצרות של ישראל כקבוצה אתנית בעלת תודעה עצמית מעסיקה רבות את המחקר, בעיקר בשל הסתירה בין הגרסה של […]

קרא עוד