תיירות בת קיימא

תוכן עניינים מבוא                                                           2 פיתוח בר קיימא – היבט היסטורי               3 סקירה ספרותית                                         6 מהי בעצם תיירות בת קיימא?                     9 מפה ירוקה לירושלים                                  15 מסקנות והמלצות                                        19 סכום                                                           20 ביבליוגרפיה                                                21 נספחים מבוא נושא העבודה הזאת הוא תיירות בת קיימא. “המרוץ להעלאת רמת החיים, שגם בו רבים מדי נשארים מאחור, הופך והולך למרוץ של פגיעה […]

קרא עוד