השוואת תפיסת השפה ותפיסת הקשר בין השפה לחיים בין ב”הצהרת אמונים לשפה שלנו” לגרשום שלום לבין “גלוי וכסוי בלשון” לביאליק

השוואת תפיסת השפה ותפיסת הקשר בין השפה לחיים בין ב”הצהרת אמונים לשפה שלנו” לגרשום שלום לבין “גלוי וכסוי בלשון” לביאליק על פי גרשום שלום ב”הצהרת אמונים לשפה שלנו”, אין אפשרות אמיתית לחדש את העברית. ניתן לעשות זאת למראית עין, ולהשתמש בעברית כשפת חולין בפועל, אולם השימוש הזה לא באמת מחלן את השפה, ולא משחרר אותה […]

קרא עוד