נשים בחברה היהודית בא”י 1882-1948 ממ”ן 14 ציון 100

מאפייני תעסוקת נשים בזמן המנדט הבריטי, מאפיינים חברתיים ודמוגרפיים, השלכות תנאי העבודה על מצבן החברתי והנפשי של הנשים. שלבי התפתחות של תנועת הפועלות ושאלת ההצלחה של התנועה בקידום מעמד האישה. גיוס נשים לצבא הבריטי והויכוח ביישוב סביב סוגיה זו. מילות מפתח גיוס נשים לצבא הבריטי, התפתחות תנועת הפועליות, מאפייני תעסוקה של נשים בתקופת המנדט, פרק […]

קרא עוד