יחסם של ריה”ל והרמב”ם לא”י, לעם ישראל, לנבואה ולגאולה (עבודה השוואתית)

עבודה סמינריונית                                              2 013 במסגרת הקורס: ארץ ישראל בהגות היהודית תוכן העניינים הקדמה ומבוא: -… עמ’ 3 – 6 פרק א: בחירת ארץ ישראל ועם ישראל והנבואה -…  עמ’ 6 – 12 פרק ב: עם ישראל בגלות, ומעמדן של מצוות התורה     עמ’ 12 – 19 פרק ג: המשיחיות במשנתם של ריה”ל והרמב”ם –    עמ’ […]

קרא עוד