סקירת ספרות מקיפה- שביעות רצון בעבודה

סקירת ספרות שביעות רצון בעבודה תוכן עניינים שביעות רצון מעבודה שביעות רצון מעבודה- היבטים מגדריים שביעות רצון מעבודה בקרב אנשים בעלי לקות אינטלקטואלית ביבליוגרפיה בחברה המערבית המודרנית, לעבודה משמעות סימבולית מעבר להיותה מקור פרנסה. היא מהווה אמצעי חשוב להשגת עמדה ומעמד חברתי, רשת חברתית והערכה עצמית. כלומר, עבודה הנה  ממד הקשור בעצמאות מחד והשתייכות חברתית-קהילתית […]

קרא עוד