מבוא למקרוכלכלה (10126) – ממ”ן 14, ציון 100

שאלה 1: להלן פירוט עסקות שנעשו בשנה האחרונה בישראל….. חשבו את הגרעון/עודף בחשבון הסחורות והשירותים, הגרעון/עודף בחשבון השוטף, הגרעון/עודף בחשבון ההון ואת השינוי ביתרות המט”ח. שאלה 2: להלן פירוט עסקות שנעשו בשנה האחרונה בישראל….. חשבו את הגרעון/עודף בחשבון הסחורות והשירותים, הגרעון/עודף בחשבון השוטף, הגרעון/עודף בחשבון ההון ואת השינוי ביתרות המט”ח. שאלה 3: כתוצאה מהמשבר הכלכלי […]

קרא עוד