כיצד ועד כמה מושפעת תחושת השליחות של המורים ממנהיגותו של המנהל?

מנהיגות היא תהליך של הבאת בני אדם, בעלי אינטרסים שונים, לפעולה משותפת לשם השגת מטרות מוגדרות (גונן וזכאי, 2005). הגדרה זו מצביעה על שני מישורים בולטים לניתוח המונח. האחד הינו יכולת להניע אנשים לכדי פעולה משותפת דבר המצביע על אינטראקציה בין אישית. ומישור נוסף הינו ברמה הקוגניטיבית – חשיבתית והוא היכולת להגדרת המטרות והצבתן. מנהיגות […]

קרא עוד