התפקיד וההשפעה של התיירות העסקית בתעשיית הכנסים והתערוכות בהתייחס להונג קונג

עבודה אישית במודול:  תיירות עסקית- 2346 נושא העבודה: התפקיד וההשפעה של התיירות                          העסקית בתעשיית הכנסים                       והתערוכות בהתייחס                          להונג קונג                   http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:Pauliyas_Hongkong.jpg תוכן עניינים פרק עמוד מבוא 3 תעשיית ה- MICE Meetings                    Incentive                    Congress                   / Corporate Hospitality Exhibitions                           4 5 6 הונג קונג 7 תעשיית ה- MICE ומרכיביה 9 שיווק תעשיית […]

קרא עוד