התדמית התקשורתית של פשעים ומשפטים: התקשורת בפרשות

המסלול האקדמי של                                     בית הספר החדש לתקשורת סמינריון במסגרת הקורס: התדמית התקשורתית של פשעים ומשפטים נושא העבודה: אוקטובר 2001 תוכן העניינים: 1.  מבוא                                                                                               עמוד 3 – 5 2 .  תפקידה של התקשרות המודרנית                                                     עמוד 6 – 9 3 .  נאמנות: הקשר האתי                                                                      עמוד 1 0 – 11 4 .  התקשורת וחופש הביטוי                                                                  עמוד 1 […]

קרא עוד