כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה – ניתוח המודל האקונומטרי במסגרת מאמר מחקרי הבוחן אפליה של שחורים לעומת לבנים במסגרת שירות אייר בי אנד בי

כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה – תש”ף כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה עאמר אבו-קרן הוראות להגשת עבודה בעבודה אתם מתבקשים לסכם מאמר אמפירי )משתמש בנתונים( שהתפרסם בכתב עת כלכלי בשנים האחרונות. העבודה חייבת להתייחס לנקודות הבאות )כולן או חלקן לפי העניין(: מהי שאלת המחקר?  באיזה נתונים משתמשים?  באיזה שיטות אקונומטריות משתמשים ולמה שיטות אלו נבחרו? […]

קרא עוד