פרויקט סיום בקורס GIS: פיזור מחרבי של קומונות הצופים בישראל מול צרכי האוכלוסיה

מטרת המחקר: במחקר זה בוחן את ההתאמה בין פיזור קומונות הצופים בארץ לבין פרמטרים המשקפים את המצב הכלכלי והחברתי של בישראל. שאלת המחקר: האם הפיזור הגיאוגרפי של קומונות הצופים בישראל עונה על יעדי התנועה וצרכי האוכלוסייה? למחקר זה חשיבות רבה משום שלמיקומם הגיאוגרפי של הקומונות יש השלכות על השגת יעדי התנועה ועל הקהילה בה הקומונה […]

קרא עוד