גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

המאבק על החוקה, והשפעתו על הדמוקרטיה הישראלית

15083 מספר עבודה
12, 15 מקצוע ותחום
המאבק על החוקה, והשפעתו על הדמוקרטיה הישראלית תיאור העבודה
2004 שנת פרסום
יסודות המשטר קורס
4 מספר עמודים
1302 מספר מילים
13 מספר מקורות
240 ש"ח מחיר
חוקה, דמוקרטיה, ישראל, אקטיביזם שיפוטי מילות מפתח
פרטים אודות מחבר העבודה
תואר BA במדעי המדינה ובתקשורת משנת 2006
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

מבוא

עקרון הפרדת הרשויות הנו אחד העקרונות המכוננים בכל משטר דמוקרטי.  כבר מונטסקיה בספרו המונומנטאלי "רוח החוקים", קבע כי הקץ לכל יגיע אם אדם או גוף אחר, בין שהוא מורכב מאנשי המעלה ובין שהוא מורכב מאנשים פשוטים, יחזיק בשלשה מוקדי העצמה של: חקיקה, ההוצאה אל הפועל של החלטות ציבוריות, והשיפוט של היחידים.

עקרון שני, גם הוא אחד מאבני היסוד של משטר דמוקרטי, הוא הצורך בכינונה של חוקה.  החוקה הינה מדגם הקיים הלכה למעשה, המאגד את כלל הכוחות הפועלים במדינה לכלל אחדות פעולה. ניתן לומר כי החוקה הינה המניפסט בו חקוק אופייה של המדינה.

במדינת ישראל טרם גובשה חוקה. הויכוח על עצם כתיבת החוקה ועל תוכנה הזין במשך כל תקופת קיומה של המדינה שסעים מהותיים, בעיקר בין נציגי הדתיים ובין נציגי הציבור החופשי. הנציגים הדתיים ביקשו למנוע ממסמך בעל סמכות  עליונה להתקיים, ובכך לגרוע ממעמדם ומיכולתם להשפיע על מרקם האמונות והדעות בחברה הישראלית.

במסגרת עבודה זו, אבקש לבחון את השפעת המאבק על החוקה על המשטר דמוקרטי בישראל, זאת בדגש על תפקידה של הרשות השופטת בתוך ויכוח זה. נראה כי העיכוב בגיבושה של החוקה דחף את בית המשפט לקבוע מסגרת חלופית לחוקה ולפסוק את פסקיו לאור אותה המסגרת. תהליך זה נודע בתואר 'אקטיביזם שיפוטי'. נדון בהשלכותיו של האקטיביזם השיפוטי על המערכת הפוליטית, באמצעות בחינתם של מספר פסקי דין של בית הדין הגבוה לצדק (להלן- בג"צ) בנושאים שונים. בתוך דיון זה נתוודע באריכות לשאלת מעמדם של חוקי היסוד בישראל, ולשאלת הסמכות הנתונה לרשות השופטת לעומת זו של הרשות המחוקקת ביצירת מסגרת חוקתית. לבסוף אנסה לחוות את דעתי האישית בסוגיה זו.

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
רכישת העבודה

ניתן לרכוש את העבודה "המאבק על החוקה, והשפעתו על הדמוקרטיה הישראלית" באמצעות טופס ההזמנה המאובטח.

לרכישת העבודה לחץ כאן.
קובץ העבודה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שיוזן בטופס ההזמנה מייד עם סיום ההזמנה.
ניתן לשלם עבור העבודה בעד 3 תשלומים ללא ריבית והצמדה.