גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

הפקה ביוטכנולוגית של קרוטנים מאצות

17065 מספר עבודה
3, 27 מקצוע ותחום
הפקה ביוטכנולוגית של קרוטנים מאצות תיאור העבודה
2007 שנת פרסום
מיקרוביולוגיה ביוטכנולוגית קורס
17 מספר עמודים
3296 מספר מילים
14 מספר מקורות
75 ש"ח מחיר
ביוטכנולוגיה, אצות, קרוטן, קרוטנואיד, דונליאלה מילות מפתח
פרטים אודות מחבר העבודה
בוגרת מצטיינת להנדסת מזון וביוטכנולוגיה (BS.c, MSc).
פדנטית, יסודית ובעלת כשרון לכתיבת עבודות.
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

הפקת קרוטנואידים מאצות- תקציר

חומרי גלם המופקים מאצות מנוצלים בתעשיות שונות: מזון, צבעים, טקסטיל, צילום, קוסמטיקה, תרופות, דישון שדות ונייר. כמו כן, לאצות יש חשיבות בטיהור מי שופכין (אגנים ירוקים), במדע ובמחקר14.

משפחת הקרטנואידים היא דוגמא לחומרי  גלם המופקים מאצות ומשתמשים בהם בתעשיות שונות, בעיקר במזון, אך גם בתעשיית התרופות והקוסמטיקה. במשפחה זו נכללות שתי קבוצות- הקרוטניים והקסטנופילים. בעבודה זו אתייחס לשתי דוגמאות של הפקת קרטנואידים מאצות1,2:

1. הפקת β קרוטן מהאצה Dunaliella.

2. הפקת אסטקסנטין מהאצה Haematococcus.

תחילה אציג סקירה הכוללת  את חשיבותו של כל אחד מהקרטנואידים הללו, ושימושיו בתעשיה, בהמשך אציג את כל אחת מהאצות בהן מתרחש ייצור הקרטנואידים, ואת תהליכי המטבוליזים של אותם קרטנואידים. לסיכום, אציג תהליכי ייצור ביוטכנולוגיים המתבססים על ייצור אותם קרטנואידים באותן אצות. תהליכים כאלו מתבצעים כיום בעולם המודרני, ואף בארץ ישנם מפעלים המנצלים את משאב השמש המצוי בשפע להפקת קרטנואידים באופן תעשייתי.

תוכן עיניינים

1. מבוא

2. הצגת המטבוליט (קרוטנים) ושימושו

     2.1 כללי

    2.2 β קרוטן

    2.3 אסטקסנטין

3. תיאור התא המייצר

    3.1 האצה Dunaliella

    3.2 האצה Haematococcus

4. מסלולים מטבוליים ובקרה

   4.1 האצה Dunaliella וייצור β קרוטן

   4.2 האצה Haematococcus וייצור אסטקסנטין

5. שיטות ייצור והפקה

   5.1 כללי

   5.2 ייצור והפקת β קרוטן מהאצה Dunaliella

   5.3 ייצור והפקת אסטקסנטין מהאצה Haematococcus

   5.4 שיטות הפקה מיוחדות של אסטקסנטין מהאצה Haematococcus

6. סלקציה

   6.1 ברירת זני Dunaliella  בעלי ריכוז β-קרוטן גבוה

7. בבליוגרפיה

1. מבוא

חומרי גלם המופקים מאצות מנוצלים בתעשיות שונות: מזון, צבעים, טקסטיל, צילום, קוסמטיקה, תרופות, דישון שדות ונייר. כמו כן, לאצות יש חשיבות בטיהור מי שופכין (אגנים ירוקים), במדע ובמחקר14.

משפחת הקרטנואידים היא דוגמא לחומרי  גלם המופקים מאצות ומשתמשים בהם בתעשיות שונות, בעיקר במזון, אך גם בתעשיית התרופות והקוסמטיקה. במשפחה זו נכללות שתי קבוצות- הקרוטניים והקסטנופילים. בעבודה זו אתייחס לשתי דוגמאות של הפקת קרטנואידים מאצות1,2:

1. הפקת β קרוטן מהאצה Dunaliella.

2. הפקת אסטקסנטין מהאצה Haematococcus.

תחילה אציג סקירה הכוללת  את חשיבותו של כל אחד מהקרטנואידים הללו, ושימושיו בתעשיה, בהמשך אציג את כל אחת מהאצות בהן מתרחש ייצור הקרטנואידים, ואת תהליכי המטבוליזים של אותם קרטנואידים. לסיכום, אציג תהליכי ייצור ביוטכנולוגיים המתבססים על ייצור אותם קרטנואידים באותן אצות. תהליכים כאלו מתבצעים כיום בעולם המודרני, ואף בארץ ישנם מפעלים המנצלים את משאב השמש המצוי בשפע להפקת קרטנואידים באופן תעשייתי.

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה