גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

הפרעות אישיות ואישיות אנטי סוציאלית

29661 מספר עבודה
22, 20 מקצוע ותחום
הפרעות אישיות ואישיות אנטי סוציאלית תיאור העבודה
2012 שנת פרסום
פסיכופתלוגיה קורס
20 מספר עמודים
5824 מספר מילים
24 מספר מקורות
100 ש"ח מחיר
הפרעות אישיות, פסיכופתלוגיה, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, פסיכופתים, אנטי-סוציאלי, התפוז המכני מילות מפתח
פרטים אודות מחבר העבודה
בעלת תואר ראשון בקרימינולוגיה ופסיכולוגיה ותעודת מטפלת בעזרת כלבים
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

תקציר:

העבודה עוסקת בתיאור וניתוח הפרעת אישיות אנטי סוציאלית. הפרעה זו מאפיינת אנשים שמתקשים לקיים חיים חברתיים, למרות העובדה שהם אינם חולי נפש ואינם סובלים משום פגם במוחם. הפרעתם באה לידי ביטוי בחוסר יכולת לחיות בחברה נורמטיבית ובהתנגשויות בין התנהגותם לבין הנורמות המקובלות בחברה. מסיבה זו, הפרעת אישיות אנטיסוציאלית היא תלויית תרבות וחברה.

בעבודה אגדיר ואאבחן את ההפרעה על פי ספרי האבחון (DSM, ICD) ואתייחס לשתי תיאוריות מרכזיות המסבירות אותה: התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד והתיאוריה האקזיסטנציאליסטית של קירקגור.

            בהמשך להצגת ההפרעה והתיאוריות השונות המסבירות אותה, אציג את המקרה של אלכס, גיבור הסרט "התפוז המכאני" (סרט המבוסס על ספרו של קובריק משנת 1971), עבריין אכזרי במיוחד המתאים להגדרה של אישיות אנטיסוציאלית. לאחר מכן, אבחין ואגדיר את הפרעתו לפי התיאוריות השונות, ואציג דרכי טיפול והתמודדות עם אנשים בעלי הפרעה דומה. הניתוח יתבסס על מידע אודות משפחתו של אלכס וסביבתו הקרובה, כפי שהם מוצגים בסרט.

תוכן עניינים:

תקציר                                                                                                  2

מבוא                                                                                                    3

1.       הפרעות אישיות אנטי-סוציאלית                                                        4

1.1.    אישיות אנטי-סוציאלית- הגדרה ואבחונים                                  4

1.2.    סקירת ספרות                                                                          5

1.3.    אחריות פלילית                                                                         6

2.       תיאוריות פסיכולוגיות המסבירות את התופעה                                   8

2.1.    התיאוריה הפסיכואנליטית                                                        8

2.2.    התיאוריה האקזיסטנציאליסטית                                               9

3.       סיפור מקרה – "התפוז המכני"                                                         10

3.1.    ניתוח דמותו של אלכס והפרעת האישיות שלו                             10

3.2.    ניתוח פסיכואנליטי                                                                   11

3.3.    ניתוח אקזיסטנציאליסטי                                                          12

4.       דרכי טיפול והתמודדות                                                                    14

4.1.    פסיכואנליזה                                                                            14

4.2.    תרפיה אברסיבית (שיטת "לודוביקו")                                        15

5.       דיון ומסקנות                                                                                   17

6.       ביבליוגרפיה                                                                                                18

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה