גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

חוק הפלת"ד

12027 מספר עבודה
15, 0 מקצוע ותחום
חוק הפלת"ד תיאור העבודה
2005 שנת פרסום
דיני נזיקין קורס
6 מספר עמודים
2637 מספר מילים
55 ש"ח מחיר
פרטים אודות מחבר העבודה
??
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

חלק א':

כאשר אנו ניגשים לבדוק אם קיימת עילת תביעה בגין חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 8) בסעיף 1 לחוק זה, עלינו לפנות להסדר מיוחד של פרשנות שהמחוקק אימץ בחוק. עיקרו הינו שהאחריות עפ"י סעיף 2(ג) לחוק הפלת"ד (להלן: החוק) היא מוחלטת ואינה מבוססת על אשם. מטרת החוק היא להקנות פיצויים על נזק גוף שנגרם לאדם כתוצאה מתאונת דרכים (להלן: ת"ד). הגדרת "ת"ד" לפי החוק מתחלקת ל- 2 חלקים עיקריים: החלק הראשון קובע את ההגדרה הבסיסית של "ת"ד" והוא מונה שישה יסודות:          1. "מאורע"; 2. "נזק גוף"; 3. "עקב"; 4. "שימוש"; 5. "ברכב מנועי"; 6. "למטרות תחבורה"; ואילו החלק השני של ההגדרה קובע חזקות חלוטות- שלוש חזקות מרבות שלפיהן יראו במצבים מסוימים ת"ד  וחזקה  ממעטת אחת שלפיה לא יראו מצב מסוים כת"ד. ההליך הפרשני בהבנת המושג "ת"ד" כולל בחובו 3 שלבים: בשלב הראשון עלינו לבחון האם האירוע עונה על ההגדרה הבסיסית. במקרה והתשובה שלילית יש לעבור לשלב השני בו נבחנות החזקות החלוטות המרבות. כמו כן עלינו לבחון האם המקרה נופל לגדר אחת מהן ואם כך הדבר, עלינו לעבור לשלב השלישי. ...

להלן התביעות: תביעה 1 גוליית נ' חברת  הביטוח שלו

1(א) ההנחה הכללית בתביעות (1א ,2 ו- 3א) זו היא כי המאורע אינו "אירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי גרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם" ולכן חזקה ממעטת זו נופלת.

ראשית, יש לציין שיש חובת ביטוח לאדם הנוהג ברכב מנועי אשר מעוגנת בסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי. אי לכך, אני יוצאת מנק' הנחה שלגוליית יש ביטוח תקף לרכבו ועל כך אבסס את תשובותי בחלק זה. כעת עלינו לבדוק האם התאונה במקרה דנן נופלת למסגרת ההגדרה הבסיסית של החוק:

 "מאורע"- מצביע על "התרחשות המהווה יחידה בפני עצמה, להבדיל מהליך הדרגתי וממושך המורכב מגורמים שונים" ..

ועוד...

העבודה מכילה 6 עמודים.

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
רכישת העבודה

ניתן לרכוש את העבודה "חוק הפלת"ד" באמצעות טופס ההזמנה המאובטח.

לרכישת העבודה לחץ כאן.
קובץ העבודה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שיוזן בטופס ההזמנה מייד עם סיום ההזמנה.
ניתן לשלם עבור העבודה בעד 3 תשלומים ללא ריבית והצמדה.