גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

מעבדה

14588 מספר עבודה
3, 27 מקצוע ותחום
מעבדה תיאור העבודה
2006 שנת פרסום
מעבדה אורגנית קורס
17 מספר עמודים
2572 מספר מילים
1 מספר מקורות
70 ש"ח מחיר
מעבדה באורגנית מילות מפתח
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

חמצון כהלים-הכנת חומצה אדיפית

דו"ח סופי

ערוך בידי:  

                                                                                           

                                                       

תקציר:

בתאריך 1/05/06 נערך ניסוי במעבדה לכימיה אורגנית במכללה האקדמית להנדסה בנגב  בנושא חמצון כהלים והכנת חומצה אדיפית.

מטרת ניסוי זה הינה הכנת חומצה אדיפית. דבר זה נעשה על ידי  על ידי  הפיכת ציקלוהכסאנון (קטון) לאנול וחימצון האנול עם נתרן הידרוקסיד.

לאחר מכן חימצון האנול,על ידי אשלגן פרמנגנט.

התגובה הינה תגובה אקסותרמית ולכן ניתנה  לה אנרגית שפעול התחלתית, בכדי לגרום לזירוז התגובה.

בסיום התגובה לאחר כ -חצי שעה בוצעה סתירה של אשלגן פרמנגנט עם  נתרן ביסולפיט, בוצע סינון לתמיסה במערכת סינון בוואקום ואת החומצה האדיפית שהתקבלה בתמיסה השקענו  בעזרת HCl.

לאחר מכן  סוננה  התמיסה .המוצק יובש באמצעות נייר סינון ולאחר מכן נבדק אחוז הניצולת על ידי שקילת התוצר ונקודת ההתכה של החומצה שהתקבלה. 

נקודת התכה נמדדת – 0C 151

קיבלנו נקודת התכה שהיא דומה לספרות וזה מעיד על אחוז ניקיון גבוה של החומצה האדיפית.

אחוז ניצולת שהתקבל הינו -20.7%

הניצולת שקבלנו נמוכה ממה שהיה צפוי  עפ"י מקורות הספרות הדבר מעיד על גיבוש לא מירבי של החומצה האדיפית.

תוכן עניינים:

1.      מבוא...................................................................................................................1

1.1  מטרות הניסוי......................................................................................................1

1.2  רקע תאורטי........................................................................................................1

2 תיאור הציוד והחומרים...........................................................................................5

2.1 תיאור הציוד........................................................................................................5

2.2 תיאור  החומרים..................................................................................................5

3 תיאור ביצוע הניסוי.................................................................................................7

4 תוצאות ניסיוניות...................................................................................................8

4.1 חישוב הגורם המקביל..........................................................................................8

4.2 חישוב אחוז הניצולת............................................................................................8

5 דיון וניתוח תוצאות................................................................................................9

5.1 חישוב ניצולת ע"פ הספרות..................................................................................10

6 מסקנות...............................................................................................................11

7 המלצות...............................................................................................................11

8 מינוח...................................................................................................................12

8.1 חומרים מחמצנים..............................................................................................12

8.1.1 סוגי מחמצנים................................................................................................12

8.2 אנול.................................................................................................................12

9 מקורות ספרות.....................................................................................................13

10 נספחים..............................................................................................................14

רשימת ציורים:

1.1 כהלים.......................................................................................................   1

1.2 תהליך חמצון............................................................................................     2

1.3 חמצון כהל ראשוני.....................................................................................     3

1.4 חמצון כהל שיניוני.....................................................................................     3

1.5 חמצון ציקלוהכסנון לחומצה אדיפית...........................................................       5

1.6 איזומר הקטון ואיזומר האנול.....................................................................      12

      רשימת טבלאות:

      2.1 טבלת נתונים פיסיקליים..............................................................................6

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה