גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

משחקי מתמטיקה בהוראה

26889 מספר עבודה
8, 8 מקצוע ותחום
משחקי מתמטיקה בהוראה תיאור העבודה
2009 שנת פרסום
סמינריון סיום-חינוך קורס
35 מספר עמודים
9110 מספר מילים
15 מספר מקורות
200 ש"ח מחיר
משחקי מתמטיקה בהוראה מילות מפתח
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

תוכן עניינים

1.1 מהו משחק ?

1.2 היסטוריה של המשחק

1.3 מיון ראשוני של הפעילות המשחקית

1.4 תרומת המשחק לפיתוח אישיותו של הפרט

1.5 ערכים חינוכיים במשחק

1.6 השלבים בתכנון המשחק החינוכי

2. קשיים בלמידת מתמטיקה

2.1 מקורות שונים לכישלון במתמטיקה

2.2 אסטרטגיות שונות בהוראה לתלמידים מתקשים במתמטיקה

2.3 המשחק כאחד מאמצעי העזר להתגבר על הקושי בהוראת המתמטיקה

2.4 עקרונות ויתרונות של משחקים בשיעורי מתמטיקה

2.5 בראי המחקר: מחקרים שנערכו על המשחק המתמטי כאמצעי עזר בהוראה

רשימה ביבליוגרפית

הגדרת המשחק התפתחה עם השנים, ועבודה זו תתמקד בעיקר בהגדרתו של גולדברגר (2003) את המשחק. גולדברגר סבור כי המשחק הינו פעילות מהנה, המתבצעת על ידי חוקים וכוללת שני משתתפים או יותר. פעילות זו מאפשרת תהליך, היוצר אינטראקציה בין המשתתפים.

בהתייחסו למשחק החינוכי, סבור גולדברגר כי המשתתף מפיק שתי מטרות עיקריות: האחת, הינה מטרה משחקית המזכה בתגמול עם מטרה ערכית חינוכית, והשנייה הינה תהליך של הנאה בחינוך ובלמידה.

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה