גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

ניהול משאבי אנוש בבנק הפועלים

21086 מספר עבודה
14, 14 מקצוע ותחום
ניהול משאבי אנוש בבנק הפועלים תיאור העבודה
2007 שנת פרסום
ניהול משאבי אנוש תואר שני קורס
22 מספר עמודים
5180 מספר מילים
5 מספר מקורות
150 ש"ח מחיר
ניהול, משאבי אנוש, תהליכי ניהול, PEST, PORTER מילות מפתח
פרטים אודות מחבר העבודה
מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים האיכותי והמשתלם בישראל. מאגר ענק של סמינריונים, עבודות גמר, סיכומי שיעור, מבחנים ועוד.
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

תקציר מנהלים

מטרה

מטרת עבודה זו היא לנתח את התהליכים בתחום ניהול משאבי אנוש בבנק הפועלים, כפי שמתקיימים כיום על  היבטיהם השונים: פעילויות, תחרות, מצב פיננסי, אסטרטגיה, מבנה ארגוני, תרבות ארגונית ועוד.

תהליכים אלו נותחו תוך שימת דגש על תפקידם של מנהלי הקו (מנהלי סניפים, סגני מנהלים ומנהלי מחלקות) בהשוואה לתפקידו של גוף משאבי אנוש בבנק השייך להנהלה הראשית בבנק

בעבודה זו הוצגו מס' בעיות הקשורות לנושא ניהול משאבי אנוש בבנק וכן הוצעו מס' הצעות לשיפור, שיישומן יכול ליעל תהליכי עבודה קיימים בבנק.

כמו כן נערך בעבודה, ניתוח ביקורתי של ההצעות, תוך תיאור מפורט של יתרונות, חסרונות ומורכבות היישום של כל אחת מההצעות.

בסיכום העבודה, נבחנה שאלת יתרונו התחרותי של הארגון בעוד 5 שנים, בהנחת יישום ההמלצות שהועלו בעבודה.

ממצאים עיקריים

תחום משאבי האנוש חייב להיות בראש סדר העדיפויות של הנהלת הבנק. על מנת לשרוד את תהליכי השינוי שעובר כיום הבנק בסביבתו, עליו לטפח קודם לכל את המשאב היקר ביותר- העובדים. הגמישות בניהול (תפקודית) מאפשרת להנהלת הבנק לבצע שינויים ארגוניים תכופים ומאפשרים הערכות לשינויים בסביבה. לבנק הפועלים תרבות ארגונית חזקה שאפשרה לו להעביר ובהצלחה תהליכי שינוי דרמטיים הכוללים פיטוריי עובדים. תכנית ההתייעלות היוותה שינוי ארגוני דרמטי שתוצאותיה ניכרות עד היום ומשפיעות מהותית על מערכת יחסי העבודה בבנק.

תוכן עניינים:

תקציר מנהלים                                                                                                                עמוד 2

הצגת הארגון                                                                                                                   עמוד  5-7

תיאור התהליכים והבעיות בתחום ניהול משאבי אנוש המתקיימים כיום בארגון        עמוד 8-11

הצעות לשיפור ניהול משאבי האנוש בארגון לאור הבעיות שתוארו לעיל                       עמוד 12-14

השוואת מרכיב אחד לנעשה בארגון אחר –נמל חיפה                                                     עמוד 15

ניתוח ביקורתי של ההמלצות – יתרונות, חסרונות ומורכבות יישום                             עמוד 16-18

ביבליוגרפיה                                                                                                                    עמוד 19

נספחים                                                                                                                           עמוד 20-22

      

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה