גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

סיכום שיעור מגדר חומר שנלמד בכיתה והמאמרים

19917 מספר עבודה
16, 2 מקצוע ותחום
סיכום שיעור מגדר חומר שנלמד בכיתה והמאמרים תיאור העבודה
2005 שנת פרסום
ניהול קורס
30 מספר עמודים
20540 מספר מילים
150 ש"ח מחיר
מגדר, פמיניזם, מיניות מילות מפתח
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

סיכום של החומר שנלמד בכיתה והמאמרים

פמיניזם – תנועה החושפת את מנגנוני הדיכוי של נשים ע"י מערכות גבריות קיימות ואת הדרתן השיטתית ממרכזי הכוח והשליטה. פועלת לשם העמקת המודעות למצוקתן של הנשים ולקידום מעמדן. 

סמכות הגבר נבעה משלושה מקורות עיקריים:

הפילוסופיה היוונית – השפיעה רבות על התרבות האירופאית. אריסטו היה הראשון להצדיק מבחינה פילוסופית את סמכות הגבר במשפחה. הנשים ביוון היו נחותות ושייכות לגבר לו נישאו. את מעמדו העליון של הגבר ניתן להסביר ע"י חוקי הטבע. דת – הפילוסופיה היוונית חלחלה לדת הנוצרית. הברית החדשה היא מקור היסטורי חשוב לדיכוי הנשים ושלטון הגבר. מכיוון שהאישה יצאה מתוך הגבר, הוא נולד ראשון, הוא נולד לשלוט. הנשים צריכות להיכנע לגבר כפי שהן נכנעו לישו. הגבר זוכה בנצרות לעליונות טבעית. בסיפור אדם וחווה הגבר ימשול באישה כעונש על כך שפיתתה אותו לאכול את פרי עץ הדעת. האישה נתפסת כקלת דעת, מתפתה בקלות ומהווה הסחה לגבר הרציונאלי. האבסולוטיזם המדיני – המשפחה משמשת למטאפורה בימי שלטון המלך על מנת לדמות את הארגון המדינתי. המלך דואג לנתיניו כפי שהאב דואג לילדיו. לאב יש זכות טבעית ואלוהית לשלוט במשפחה כפי שלמלך יש את הזכות לשלוט במדינה. הזכות ניתנה מכוח האלוהים.

הפמיניזם הליברלי- מתוקף היותו של הפמיניזם הליברלי חלק מתנועת הליברליזם, הוא מעמיד כמודל התנהגות דפוס רציונאלי, החותר לקביעת יעדים הישגיים עבור הפרט, והצלחה מרבית בהגשמתם. מודל זה, שביטויו העיקרי הוא ביצירת קריירה עסקית, עומד כנגד המצב החברתי הקיים, בו חלוקה מוגדרת בין גברים אקטיביים המעוניינים בהישגיות אישית גבוהה מחד, ונשים פאסיביות המעוניינות בחיי משפחה יציבים בצילו של גבר מצליח מאידך. המודל אותו מציב הפמיניזם הליברלי הינו המחצית הגברית של המצב הקיים, היינו - יצירת אישה בעלת אופי הישגי ומצליחני, בדומה לגבר. המחשבה הליברלית מתארת אדם תבוני ורציונאלי. בתחילת דרכה, תיארה חשיבה זו את האדם הרציונאלי כגבר לבן מודרני. הגדרה זו אינה מכלילה נשים כחלק מהקבוצה הזכאית לזכויות, משום שנשים לא נתפסו כרציונאליות. מכיוון שנשים נתפסו כחסרות יכולת לקיים בחירות תבוניות, אין הן זכאיות, על-פי תפיסה זו, לאפשרות בחירה בחייהן; יתרה מזאת: היה צורך להגן עליהן מכך. לכן בשלביה הראשונים של המהפכה הליברלית לא ניתנו לנשים זכות בחירה, זכות החזקת קניין משלהן ויכולת התנהלות במרחב הציבורי במובן של עבודה בכל מיני מקצועות. השלילה הגורפת של זכויות התבססה על ההתייחסות לשונותן של הנשים מהגברים.

הרעיון העיקרי בתפיסה הפמיניסטית הליברלית הוא שאישה יכולה כמו גבר, ואין למנוע ממנה לקחת חלק בתחומי עשייה שונים, רק משום מינה.

התפתח באירופה במאה ה –  17 ובארה"ב במאה ה - 18. הגל הליברלי היה פעיל עד המאה ה 20. בעקבות המהפכה הצרפתית החלו לפעול תנועות ליברליות שפעלו נגד המונרכיה האבסולוטית וביקשו להפיל את שלטון המלך. התנועה הליברלית שמה את האדם במרכז ומתנגדת להירארכיה מעמדית. הם טענו שכל בני האדם שווים, ייחודיים וכולם זכאים להזדמנויות שוות. ערכי הליברליזם הדגישו את חשיבות האוטונומיה של הפרט, חירות, שוויון ואחווה בין בני האדם. למרות שהתנועה הליברלית התנגדה לפטריארכאליות היא עדיין קיבלה את מושג המשפחה כטבעי. זה טבעי שהאישה כפופה לגבר. בארה"ב לא נגעו בכפיפותם של השחורים ללבנים.

החשיבה הפמיניסטית של הגל הראשון מתפתחת יחד עם המהפכות החברתיות באירופה ובארה"ב.

המניפסט הפמיניסטי הראשון התפרסם בשנת 1792, בבריטניה, ע"י מרי וולסטונקרף. היא טענה שנשים הן בנות אדם תבוניות, חופשיות ושוות ערך לגברים. לטענתה חינוך מדכא, שטיפת מוח ואפליה חברתית  הוא שהביא לנחיתותן. טענתה המרכזית היא שנשים צריכות לקבל חינוך שווה לגברים. מרי היא בת למעמד הבינוני, כתבה ספר על המהפכה הצרפתית ופתחה בי"ס לבנות. בספרה "הגנה על זכויות נשים היא תקפה את החינוך שניתן לנשים ( גברים חונכו לראציו', אומץ לוחמנות וכו' ונשים לאמוציונאליות, תשוקה וכו'. ), תקפה את מוסד הנישואין וכינתה אותו זנות ואת חיי הנשים. מרי שמה דגש על העצמיות של הנשים. היא טענה שחינוך שווה יביא לכך שהן יוכלו להיות אזרחיות טובו יותר.

ביקורת עליה: 1. שאיפה למחשבה ראציו' – כמו גברים. שוללת אמוציו'. הבעיה היא הנשים. הנשים הן הפגומות. המודל הוא הגבר.  2. מתמקדת רק בחינוך ולא הייתה שותפה למאבק לזכויות חברתיות וכלכליות.

ג'ון סטיארט מיל הי  הוגה דעות בריטי וחבר פרלמנט. חי בראשית המאה ה 19. פרסם חיבור בשם "דיכוי הנשים". דיבר על נחיתותה של האישה בנישואין ועל חוסר הביטחון הכלכלי של הנשים כיוון שאין להן מגוון תעסוקות ויכולות לעבוד רק במשק הבית. תלויות ...

העבודה ללא מקורות

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
רכישת העבודה

ניתן לרכוש את העבודה "סיכום שיעור מגדר חומר שנלמד בכיתה והמאמרים" באמצעות טופס ההזמנה המאובטח.

לרכישת העבודה לחץ כאן.
קובץ העבודה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שיוזן בטופס ההזמנה מייד עם סיום ההזמנה.
ניתן לשלם עבור העבודה בעד 3 תשלומים ללא ריבית והצמדה.