גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

עבודה בקורס דמויות נשים במקרא

10447 מספר עבודה
10, 0 מקצוע ותחום
עבודה בקורס דמויות נשים במקרא תיאור העבודה
2003 שנת פרסום
דמויות נשים במקרא קורס
8 מספר עמודים
3084 מספר מילים
5 מספר מקורות
100 ש"ח מחיר
מיכל בת שאול, רבקה, רחל, לאה, סצנות דפוס מקראיות מילות מפתח
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

חלק א' - סיפור מיכל בת שאול

1. אירוסי ונישואי מיכל -

במקרא קיימים הרבה מאד דפוסים ספרותיים, וביניהם קיימת גם סצינת הדפוס המקראית של האירוסין.

סצינת האירוסין המקראית כוללת כמה מוטיבים קבועים, שהמספר המקראי משתמש בהם כגון: * מפגש של הגבר והאישה ליד מקור מים, שהוא המוטיב המרכזי שעומד בדפוס מקראי זה.

* קושי סביב מקור המים.

* בעקבות הקושי שקיים סביב מקור המים, החתן המיועד עושה מעשים בניסיון לעזור לכלה ובכך הוא בעצם מנסה להרשים אותה.

* הריצה של הכלה לבית אביה כדי להודיע על בואו של האורח.

* ארוחה שמסכמת את העסקה בין אחד מהגברים במשפחה לחתן המיועד, וזאת ללא נוכחותה והסכמתה של הכלה.

מיכל ולאה - קו הדמיון הדומיננטי ביותר הניכר בסצינות הנישואין של שתי נשים אלו הוא אי שימוש במוטיבים המאפיינים את סצינת הדפוס המקראית.

2. מיכל מזכירה במעשה ההונאה שלה את רחל, שאף היא גנבה את התרפים מאביה, אולם ניתן לומר שלכל אחת מהנשים היתה מטרה שונה.

רחל גונבת את התרפים של אביה לאחר שיעקב מחליט לברוח מפני לבן יחד עם בני משפחתו. המטרה של רחל אינה מפורטת בסיפור והיא נדונה הרבה במחקר. יש המפרשים את גניבת התרפים כנוהג של לקיחת אלילי הבית בנסיעה לארץ זרה (קרוב לוודאי כדי להבטיח מזל טוב). מאחר שרחל ברחה ממשפחתה בסתר, לא יכלה לבקש מאביה "העתקים" של אליליו ולכן גנבה אותם. אחרים סבורים שלקחה את התרפים כדי להבטיח את חלקה לעתיד בירושת המשפחה [ע"ע מיכל, האנציקלופדיה של התנ"ך].

3. "נישואין שניים והשיבה הביתה" –

המספר המקראי מספר לנו בהרחבה על השינוי בחייו של דוד ואף נותן לנו רקע לשינוי זה באמצעות פסוקים רבים, ואילו לשינוי בחייה של מיכל הוא מקדיש פסוק אחד ומעבר לזה אין שום רקע לשינוי בחייה של מיכל.  

4. "סופה של אהבה" – לדעתי, דמותה של מיכל מוצגת בפנינו באור שלילי, ואילו האמפטיה של המספר המקראי נתונה לדוד וזאת מכמה טעמים:

* בהתייחס לסיפור המלא של מיכל ודוד ניתן לייחס את התנהגותה של מיכל להתנהגות של אישה פגועה. מיכל כביכול מלגלגת על דוד בעודו רוקד ומפזז לפני ה', ונדמה שלגלוג זה נובע מרצונה לגמול לבעלה על כך שהיא הצילה את חייו והוא בתמורה נטש אותה ולקח תחתיה נשים אחרות.

* מיכל מוצגת בפסוקים אלו כמיכל בת שאול ולא כמיכל אשת דוד, כפי שראינו בסיפור מעשה התרפים ("ותגד לדוד מיכל אשתו ..." שמ"א י"ט 11) ובסיפור שיבתה הביתה ("תנה את אשתי את מיכל ..." שמ"ב ג' 14).

חלק ב'

3. "האישה הנשקפת בעד החלון" שולה אברמסקי

עיקרי מאמרה - אברמסקי טוענת, שקיים דמיון במעמדן ובגורלן של שלוש דמויות נשיות במקרא – אם סיסרא, מיכל בת שאול ואיזבל, והדמיון הזה מתבטא במוטיב "האישה הנשקפת בעד החלון" שקיים בסיפורה של כל אחת מהדמויות. המוטיב הזה עומד במרכז סיפורן של שלוש נשים אלו והוא מייצג בעצם את השלב הסופי בחייהן ואת גורלן.

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה