גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

עבודה סמינריונית

15845 מספר עבודה
8, 8 מקצוע ותחום
עבודה סמינריונית תיאור העבודה
2007 שנת פרסום
סמנריון דידקטי מחקרי קורס
31 מספר עמודים
9737 מספר מילים
35 מספר מקורות
600 ש"ח מחיר
ליקויי למידה, דימוי עצמי, מיקום שליטה, גיל הרך, הפרעות קשב וריכוז מילות מפתח
צפייה מקדימה בעבודה - אנו מאפשרים לך לצפות בעבודה "עבודה סמינריונית" לפני רכישתה
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

תוכן עניינים

הקדמה ....................................................................................................2

מבוא .......................................................................................................3

פרק א': דימוי עצמי ...................................................................................4

1.1   הגדרות ......................................................................................................4-5

1.2   התפתחות תקינה של דימוי עצמי ..................................................................5-7

פרק ב': תסמונת ADHD ...........................................................................8

2.1 הגדרה .......................................................................................................8-9

2.2 הגורמים לליקוי ........................................................................................9-10

2.3 מאפייני הליקוי והקשיים הנובעים ממנו ..................................................... 10-12

פרק ג': התפתחות הדימוי העצמי אצל ילדים הלוקים בתסמונת ADHD ..........1[מל1] 3

3.1 התפתחות הדימוי העצמי אצל ילדים הלוקים בתסמונת ADHD והשלכותיו

      על חיי היום- יום שלהם ............................................................................13-14

3.2 השפעת הסביבה הקרובה (בית, חברה, בית- הספר) של הילד על הדימוי העצמי ... 14-15

3.3 הדימוי העצמי וגיל ההתבגרות ..................................................................... 15-16

3.4 דימוי עצמי ומיקום שליטה ......................................................................... 16-17

פרק ד': הקשרים בין מאפייני התסמונת לבין הדימוי העצמי .......................... 18-21

פרק ה': דרכים לקידום וטיפוח הדימוי העצמי אצל ילדי ADHD .....................22-24

פרק ו': סיכום ...................................................................................... 25-27

רשימה ביבליוגרפית ........................................................................................ 28

הקדמה

 לפני תחילת לימודיי האקדמאיים הזדמן לי לא אחת לעבוד עם ילדים בעלי צרכים  מיוחדים ועם ילדים בעלי לקויות למידה שונות. בין הילדים היו גם כאלה עם תסמונת ה- ADHD (מה שמכונה בשפה  העממית "בעיות קשב וריכוז המשלבות בתוכן גם התנהגות היפראקטיבית). במהלך עבודתי עם ילדים אלו שמתי לב כי ילדים אלו, מלבד הלקות שממנה הם סובלים והקשיים הנובעים ממנה, מובדלים גם ביחס אליהם מצד מורים וילדים אחרים. הדבר בא לידי ביטוי בהתייחסות שונה של המורים אליהם, בנידוי חברתי ועוד. היה נראה לי שהתייחסות זו יוצרת אצלם חוסר בטחון עצמי  ובעיות נוספות. גיליתי עניין רב בנושא והחלטתי לנסות ולהבין מהי לקות למידה, על מאפייניה וגורמיה. כמו כן ברצוני לבדוק מהם הקשיים בהם נתקלים הלוקים בתסמונת מהן דרכי ההתמודדות של הלוקים בה ושל הסביבה הקרובה של הלוקה בתסמונת זו. בעבודה זו אנסה להתמקד בבדיקת ההשפעה של התסמונת על דימויו העצמי של הילד הלוקה בה.

קורס בנושא ליקויי למידה, שלמדתי במכללה, איפשר לי להרחיב את הידע בנושא ADHD.

מבוא

העבודה דנה בנושא הדימוי העצמי של ילדים הלוקים בתסמונת ADHD. שאלת המחקר היא: האם יש קשר בין היות ילד בעל תסמונת ADHD לבין התפתחות של דימוי עצמי נמוך אצלו.

בעבודה הנוכחית יוצגו מחקרים התומכים בטענה כי ילדים בעלי ADHD הם בעלי דימוי עצמי נמוך. מחקרים אלו מסבירים כי ההתנסויות והחוויות השליליות של הילד מביאות אותו לפתח דימוי עצמי נמוך. לעומת מחקרים אלו יובאו מספר מחקרים שאינם תומכים בטענה שהוצגה. מחקרים אלו מדווחים על דימוי עצמי גבוה ולא מציאותי אצל ילדים אלו. לטענתם דימוי מופרז זה מתפתח  לעיתים כמנגנון הגנה על האגו. בסיכום תוצג ההנחה המסקנה כי שתי קבוצות המחקרים מניחים, בנקודת ההתחלה, כי ילדים אלו הם בעלי דימוי עצמי נמוך.

 [מל1]סדרי את המספרים כך שיעמדו בצורה מסודרת, זה מתחת לזה.

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה