גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

פסיכולוגיה בחינוך - ממן 12 - ציון: 98

28447 מספר עבודה
20, 20 מקצוע ותחום
פסיכולוגיה בחינוך - ממן 12 - ציון: 98 תיאור העבודה
2010 שנת פרסום
פסיכולוגיה בחינוך קורס
7 מספר עמודים
1936 מספר מילים
100 מספר מקורות
89 ש"ח מחיר
גורמים הכרתיים, יצירתיות, חינוך, למידה, מישכל, מבחנים, מבחני משכל, ויגוטסקי, פיאז'ה, תורשה, סביבה, גנים, איי קיו, IQ, פסיכולוגיה, חינוך, פסיכולוגיה בחינוך מילות מפתח
פרטים אודות מחבר העבודה
תואר BA בהיסטוריה בהצטיינות
עובד הייטק
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

           

ממ"ן 12

קורס 10125 – פסיכולוגיה בחינוך

גורמים הכרתיים שאלות המטלה

שאלה 1     (25 נקודות)

(10 נק')

א.

הסבירו בקצרה מהי יצירתיות, ומה תרומתה לתהליכי חינוך ולמידה.

(15 נק')

ב.

באיזו מידה ניתן למדוד יצירתיות באמצעות מבחני מישכל? הסבירו דבריכם, והדגימו באמצעות שני מבחני מישכל המתוארים בחומר הלימוד.

             

שאלה 2    (50 נקודות)

קראו את המאמר שבעמוד הבא (שפורסם בעיתון "הארץ" ב-28/3/05) וענו על השאלות שבעקבותיו:

(36 נק')

א.

באיזו מידה עשויה התכנית המתוארת בקטע להצליח בהתבסס על תאוריית התפתחות ההכרה של פיאז'ה, ועל  תיאוריית התפתחות ההכרה של ויגוטסקי?

דונו בסוגיה זו תוך התבססות על שלושה מושגים ו/או הנחות יסוד מתוך התיאוריה של פיאז'ה ושני מושגים מתוך התיאוריה של ויגוטסקי.

(14 נק')

ב.

דונו בקשר האפשרי בין התכנית המתוארת לבין השפעות התורשה והסביבה על המישכל. בססו את דיונכם על שני ממצאים לפחות מתוך חומר הלימוד העוסק בהשפעות אלה.

שאלה 3    (25 נקודות)

(13 נק')

א.

מהן ההנחות של אייזנק ושונטאלר המתוארות במאמרם "שיפור האיי-קיו על-ידי הוספת ויטמינים ומינרלים", ולאילו מסקנות הגיעו בעקבות המחקרים השונים?

(12 נק')

ב.

באיזו מידה קיימת הלימה בין ההנחות והמסקנות אותן תיארתם בסעיף א' לבין עקרונות התוכנית האמריקאית לעידוד ילדים לקריאה בה דנתם בשאלה 2?

הסבירו דבריכם בהתבסס על שני ממצאים מתוך המאמר של אייזנר ושונטאלר.

1א

יצירתיות הינה גמישות מחשבתית שיכולה להוביל לרעיונות חדשים להתמודדות עם סיטואציות. מונח זה נקרא גם חשיבה מסתעפת. להבדיל מחשיבה מתמקדת, בה החשיבה מתמקדת על מנת להגיע לפיתרון יחיד, החשיבה המסתעפת או החשיבה היצירתית פועלת על מנת להגיע למספר פיתרונות אפשריים (ע"פ גילפורד).

1ב

כפי שנאמר בסעיף הקודם, בחינת יצירתיות הינה בעייתית, בעיקר משום שביטוי היצירתיות הינו בחינת מוצר מוגמר, וכי רבים הם המקרים בהם חוש היצירתיות אינו בא לידי ביטוי במוצר מוגמר.

2א

תוכנית עידוד הקריאה מגיל צעיר המתבססת על תוכנית ROR האמריקאית וע"פ הכתבה מעיתון הארץ מיושמת גם באיזור הנגב יכולה להועיל רבות להתפתחותם של ילדים רבים גם ע"פ תאוריית התפתחות ההכרה של פיאז'ה וגם ע"פ תאוריית התפתחות ההכרה ע"פ ויגוטסקי אשר במידה רבה שניהם יסכימו על התועלת של התוכנית בהתפתחותו של הילד.

2ב

על המשכל משפיעים שני גורמים: התורשה והסביבה. יש חוקרים המעדיפים גורם אחד על משנהו אולם אין ספק בעובדה כי לשני הגורמים השפעה ניכרת על המישכל.

3א

במאמר "שיפור האיי-קיו על ידי הוספת ויטמינים ומינרלים" מנסים אייזנק ושונטאלר למצוא את הקשר בין צריכת מיקרונוטריאנטים לבין רמת משכל אצל ילדים, תוך כדי ביקורת על בדיקת הנושא בעבר וכן הצגת מספר רב של מחקרים לאישוש הנחותיהם.

3ב

בין שני המחקרים ישנה התאמה רבה גם בהנחות וגם במסקנות. בהנחות המחקר של קריאת הספרים ישנה מגמה ברורה בארץ לשתף בתוכנית גם את אוכלוסיית הבדואים וכן בארצות הברית יועדה התוכנית להורים ממעמד חברתי נמוך – כך גם במחקר התזונתי – שם צפו לשיפור משמעותי דוקא לילדים הסובלים מלכתחילה ממחסור במיקרונוטריאנטים. כמו כן תוכנית הקריאה מופעלת על ילדים בגילאים חצי שנה עד גיל חמש – הנחה מקבילה בתוכנית התזונתית שם מניחים כי ככל שהילד צעיר יותר, כך תוכנית זו תעזור לו יותר.

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה