גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

פרוייקט גמר הנדסאי תעו"נ

15385 מספר עבודה
14, 0 מקצוע ותחום
פרוייקט גמר הנדסאי תעו"נ תיאור העבודה
2005 שנת פרסום
תפ"י קורס
84 מספר עמודים
11138 מספר מילים
240 ש"ח מחיר
הנדסאי תעשייה תעו"נ ניול מלאי תחזיות מילות מפתח
פרטים אודות מחבר העבודה
פרוייקט זה, בוצע במסגרת לימודי הנדסאים תעשייה וניהול בבית הספר להנדסאים של תל אביב. כמו כן, המפעל שבו נעשה הוא "גדרון סהרון" הממוקם באיזור התעשייה של חולון. הנושאים הנבחרים הם: ניוהל המלאי ותחזיות.
הציון שקיבל עבודה זו הוא 100.
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

    תקציר מנהלים

       פרוייקט זה, בוצע במסגרת לימודי הנדסאים בבית הספר להנדסאים של

       XXXXX. כמו כן, המפעל שבו נעשה הוא "XXXXX" הממוקם באיזור

       התעשייה של חולון. הנושאים הנבחרים הם: ניוהל המלאי ותחזיות.

       הציון שקיבלתי עליו הינו 100.

תוכן העיניינים

      פתח דבר...............................................................................2

      הצעת הפרוייקט......................................................................4

      תקציר מנהלים........................................................................6

      מבוא....................................................................................12

      פרק ניהול המלאי...................................................................18

      חישוב האלמנטים הכללים בעלות הכוללת..................................21

      הצגת מדיניות המלאי הקיימת..................................................33

      ניתוח פרטו...........................................................................37

      הצגת מדיניות המלאי המוצעת.................................................40

      מסקנה.................................................................................58

      פרק תחזיות..........................................................................59

      בדיקת עונתיות......................................................................66

      השוואת בין התחזיות..............................................................82

      מסקנה…………………………………………………......…...82

      ביבליוגרפיה...........................................................................83

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה