גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

פרוייקט גמר לתואר שני

18055 מספר עבודה
8, 0 מקצוע ותחום
פרוייקט גמר לתואר שני תיאור העבודה
2007 שנת פרסום
סדנת התנסות קורס
43 מספר עמודים
12528 מספר מילים
50 מספר מקורות
400 ש"ח מחיר
סמכות, מורים, מטפורות מילות מפתח
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

תקציר

מחקר זה עוסק במטפורות ודימויים למושג 'סמכות מורית' וחוקר את הנושא במטרה להציג את נקודת מבטן של מורות על מושג הנחקר. בחרתי לבדוק כיצד המורות מתארות את הסמכות שיש להן בכיתה או את העדרה, כיוון שבדרך כלל קולות המורים אינם נשמעים אלא דרך הארגונים המייצגים אותם. המטפורות והדימויים המנותחים בעבודה מתווכים את סמכות המורות (או העדר הסמכות זו) בכיתה.

המחקר הנוכחי הוא מחקר איכותני. לצורך המחקר בחרתי בגישה הפנומנולוגית. גישת מחקר זו מתמקדת בחקר תופעה כחויה סובייקטיבית.

מכיוון שעבודתי מתמקדת במורות, החלטתי במחקר זה לבחור כשדה מחקר את בית הספר היסודי שבו אני מלמדת מזה ארבע שנים וכן את בית הספר התיכון בישוב. ההנחה שעמדה ביסוד בחירתי זו היא שיהיה לי קל לקבל את הסכמת המורות לראיון וכן שתהיה לי נגישות רבה יותר לראיונות. הייתי, אם כן, מה שצבר-בן-יהושוע מכנה "חוקרת משתתפת", שכן ביצעתי מחקר בו החוקרת (אני) היתה חלק מהאוכלוסייה הנחקרת.

המחקר התבסס על ראיונות כשיטה העיקרית לאיסוף הנתונים. רואיינו תשע מורות - ארבע מהן מלמדות רק בבית הספר היסודי; שלוש מלמדות גם בתיכון. בנוסף, רואיינו מנהלת בית הספר היסודי ומנהלת התיכון.

  אחת מהמטפורות המרכזיות שעלו בדברי הנחקרות הייתה מטפורת המפקד בצבא. המורות דימו את הסמכות שלה בכיתה למפקד בצבא אשר נמצא בדרגת סמכות גבוהה מעל החיילים (התלמידים) הסרים למרותו. ניתן אם כן להסיק שמורות המשתמשות במטפורת המפקד לתיאור סמכותן בכיתה, הן מורות הרואות את עצמן כעליונות על התלמיד וסמכות בכיתה בעיניהן נתפסת כמושג כוחני, המשלב פחד ויראה של התלמידים מפני סמכות המורה.

 מטפורה מרכזית נוספת שעלתה מדברי הנחקרות היא המטפורה של המורה כדמות הורית, כאשר המטפורות נחלקו למטפורות שתחום המקור שלהן הוא האב ומאידך למטפורות שתחום המקור שלהן הוא האם.  במטפורות שבה הושוותה המורה הסמכותית לאם היא תוארה כרגישה, מבינה ואוהבת ואילו במטפורה בה השוותה המורה הסמכותית לאב, יוחסו לו תכונות של סמכותיות אקטיבית והטלת מורא. הפמניזציה המתרחבת של עיסוק ההוראה מתקשרת בתודעה הציבורית (של נשים וגברים כאחת) עם דימויים של דמות המורה כאמא .

     מטפורה נוספת שעלתה מדברי הנחקרות היא המורה הסמכותית כבעל חיים, כאשר תחום המקור הוא עולם החי ותחום המטרה הוא המורה הסמכותית. "אמא אווזה" הוא מושג המתקשר לטיפול בצאצאים, הגנה עליהם ובנוסף גם הדרכת הצאצאים בצעדיהם הראשונים בחיים. המטפורה "הכניסיני תחת כנפך" היא מטפורה שמעוררת קונוטציות של הגנה וטיפול, אך באופן עקיף. אין במטפורה זו התייחסות מפורשת לאמהות כמו ב"אמא אווזה", אך ברור לקורא כי ישנה כאן קריאה של הצאצא להגנה וטיפול. יוצאת דופן היא המטפורה "עוף גוזל", הלקוחה משירו של אריק אינשטיין, שעיקרו הוא שחרור הצאצאים מקן ההורים אל העולם חסר ההגנה, מחוץ להגנת כנפי ההורים.

חשיבות המחקר היא בנסיונו להאיר את נקודת המבט של המורות עצמן על מושג הסמכות המורית, שכן בדקתי כיצד המורות מתארות את תחושת הכוח שיש להן בכיתה או את העדרה, כיוון שבדרך כלל קולות המורים אינם נשמעים אלא דרך הארגונים המייצגים אותם ולכן מחקר זה נותן ביטוי לקולות המורות ממקור ראשוני.

תוכן העניינים

מבוא                                           עמ' 3-4 סקירת ספרות                            עמ' 5-17 מתודולוגיה                                עמ' 18-23 ממצאים                                    עמ' 24-36 דיון                                            עמ' 37-39

ביבליוגרפיה                              עמ' 40-43

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה