גולשים כותבים

פרסמתי בהתחלה רק 2 עבודות. ברגע שראיתי שהן נמכרות פרסמתי את כל העבודות מתקופת הלימודים. לאחרונה קיבלתי צ'ק של מעל 3,000 ש"ח ללא כל מאמץ מצידי. רק שימשיך ככה ..." לפרטים נוספים

פרויקט גמר הנדסאי - דומינוס פיצה

13299 מספר עבודה
27, 0 מקצוע ותחום
פרויקט גמר הנדסאי - דומינוס פיצה תיאור העבודה
2005 שנת פרסום
פרויקט גמר ניהול הייצור קורס
71 מספר עמודים
6711 מספר מילים
5 מספר מקורות
300 ש"ח מחיר
הנדסאי, פרויקט, מדידות עבודה, תחזיות, ניהול מלאי, זימונים מילות מפתח
פרטים אודות מחבר העבודה
בעלת תואר הנדסאי בתעשייה וניהול ותואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
תקציר העבודה:

תוכן עניינים

1              מבוא. 4

1.1          מטרת הביצוע. 4

1.2          מטרות הפרויקט. 4

1.3          היקף הביצוע. 4

1.4          שלבי הביצוע. 4

2              תמצית מנהלים. 6

2.1          כללי 6

2.2          היקף הפעילות. 6

2.3          ריכוז ממצאים מדידת עבודה. 6

2.4          ריכוז ממצאים תחזיות. 6

2.5          ריכוז ממצאים Out Sourcing.. 6

3              תיאור מצב קיים. 10

3.1          ההיסטוריה של החברה. 10

3.2          האני מאמין של דומינוס פיצה. 10

3.3          התפלגות מוצרים בסניף. 12

3.4          מבנה ארגוני 14

3.5          פעילות מתחרים. 16

3.6          תרשים תהליך לייצור פיצה משפחתית. 18

4              מדידת עבודה. 20

4.1          הקדמה. 20

4.2          מטרותיה של מדידת העבודה. 20

4.3          שיטות לתקינת זמנים. 21

4.4          מדידה ישירה של זמני העבודה. 21

4.5          טכניקות למדידת עבודה. 22

5              תחזיות. 24

5.1          כללי 24

5.2          מטרות התחזית. 25

5.3          התנהגות המכירות. 25

5.4          בדיקת עונתיות. 26

5.5          רגרסיה ליניארית. 27

5.6          בדיקת עונתיות. 32

5.7          נתוני עבר. 32

5.8          תחזית לפי רגרסיה ליניארית. 33

5.9          ממוצע נע פשוט N=2. 34

5.10         ממוצע נע פשוט  N=3. 35

5.11         ממוצע נע משוקלל N=2 (הפחתה 10%) 36

5.12         ממוצע נע משוקלל N=3 (הפחתה 10%) 37

5.13         החלקה מעריכית עונתית. 38

5.14         בקרת תחזיות. 44

6              ניהול מלאי 47

6.1          מבוא כללי 47

6.2          נוסחאות לחישוב מלאי 48

6.3          מודלים לניהול מלאי 49

6.4          מודל "שיני משור" E.O.Q.. 50

6.5          כללי פארטו 53

6.6          מצב קיים. 55

6.7          מצב מוצע. 56

6.8          מסקנה. 57

6.9          חישוב r – עלות אחזקת מלאי בשנה. 58

6.10         חישוב עלות הזמנה (A) 59

6.11         פריט מס 1 – קבוצה A.. 60

6.12         פריט מס 2 – קבוצה A.. 65

6.13         פריט מס 3 – קבוצה B.. 67

6.14         ניהול מלאי לפריט C.. 69

6.15         טבלת סיכום. 69

7              זימונים. 71

7.1          עפ"י שיטת  s.p.t.. 71

1           מבוא 1.1         מטרת הביצוע

עבודה זו מוגשת כפרויקט גמר להסמכת הנדסאי תעשיה וניהול במגמת משנה – ניהול מערכות ייצור.

1.2         מטרות הפרויקט

להלן היעדים שהוצגו על מנת להגדיר את מטרות הפרויקט:

·        קביעת זמני תקן בתהליך ייצור של פיצה משפחתית.

·        בניית מודל תחזיות להיקף ייצור.

·        הצורך ברכישת שירותים מקבלן חיצוני - OUTSOURCING.

1.3         היקף הביצוע

במסגרת הפרויקט נעשה שימוש בנושאים מרכזיים אותם למדנו במסגרת הסמכותינו כגון:

·         מדידת עבודה – חקר זמן מחזורי

·        ניהול הייצור

·        תחזיות

1.4         שלבי הביצוע

להלן שלבי ביצוע הפרויקט ברשת "דומינוס פיצה" – סניף פתח תקווה:

·        הגדרת מטרות ויעדים בעזרת המנחה.

·        גיבוש מטרות הפרויקט והיקפו וקבלת אישור מה"ט לביצוע לימוד תהליכי עבודה.

·        איסוף נתונים כולל.

·        עיבוד נתונים והשלמתם בהתאם לצורך.

ניתוח נתונים לאחר עיבודם.

קבל את העבודה מייד בתום ההזמנה
רכישת העבודה

ניתן לרכוש את העבודה "פרויקט גמר הנדסאי - דומינוס פיצה" באמצעות טופס ההזמנה המאובטח.

לרכישת העבודה לחץ כאן.
קובץ העבודה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שיוזן בטופס ההזמנה מייד עם סיום ההזמנה.
ניתן לשלם עבור העבודה בעד 3 תשלומים ללא ריבית והצמדה.